Yuav ua li cas Siv Cov kev pab cuam ntawm Resveratrol?

Yuav ua li cas puas Resveratrol Ua hauj lwm nyob rau hauv tib neeg lub cev?

Raws li peb paub, resveratrol yog ib tug muaj zog antioxidant. Qhov no antioxidants yuav tiv thaiv tau koj lub cev lub hlwb los ntawm lub cev, tab sis ua, cov txheej txheem ntawm oxidation. Ib txhia researchs pom tau hais tias resveratrol kuj txhawb tej cell replication.

Resveratrol kuj txhawb ib tug noj qab nyob zoo inflammatory teb, nws pab alleviate ib co ntawm cov oxidative kev nyuaj siab thiab mob uas yuav ua rau ntxov ntxov laus. Cov kev pab cuam ntawm resveratrol yuav pab tiv thaiv cov hlab ntsha tiv thaiv oxidation thiab txhawb lub plawv thiab leeg tshav noj qab haus huv.

Yuav ua li cas Siv cov kev pab cuam uas Resveratrol ?

Ib tug ib txwm txoj kev uas yuav tau txais kev pab los ntawm resveratrol yog noj cov khoom noj uas muaj cov nqi ntawm nws, xws li ntshav txiv hmab, txiv hmab kua txiv, txiv laum huab xeeb, cranberries thiab liab muaj wine nrog ib tsos tsaus tsawv. Tsis tas li ntawd, koj yuav tau txais resveratrol nyob rau hauv daim ntawv ntxiv, tab sis koj yuav tsum nyeem cov ntawv ua tib zoo los yog ua raws tus kws kho mob lub tswv yim.